LZMA SDK (کیت توسعه نرم افزار)

LZMA SDK یا کیت توسعه نرم افزار LZMA شامل مستندات، مثالها، فایلهای سرآیند، کتابخانه ها و ابزارهایی است که برای تولید نرم افزارهای مبتنی بر فشرده سازی LZMA به آنها نیاز دارید.

پیوند حجم تاریخ نسخه توضیحات
دانلود 500 KB 2010-11-18 9.20 LZMA SDK (C, C++, C#, Java)
دانلود 500 KB 2011-04-19 9.22 Beta LZMA SDK (C, C++, C#, Java)
دانلود 18 KB 2013-07-28 LZMA Specification (Draft)

آخرین تغییرات :

 • 9.20: ماژول جدید و کوچک SFX برای نصاب ها.
 • 9.11: پشتیبانی از PPMd.
 • 9.04: پشتیبانی از LZMA2 و XZ .
 • 4.62: رفع برخی اشکالات، LZMA SDK به صورت دامنه عمومی عرضه شد.
 • 4.58: بهینه سازی سرعت. کد جدیدNew ANSI-C برای فشرده سازیLZMA .
 • 4.57: رفع برخی اشکالات، بهینه سازی سرعت
 • 4.49: دیکدر 7z ANSI-C بهینه شد، کد C++ برای 7z افزوده شد.

LZMA فشرده سازی عمومی و پیش فرض برای فرمت 7z در برنامه 7-Zip است. LZMA نسبت فشرده سازی بالا و استخراج سریع را فراهم می کند، طوری که برای نرم افزارهای تعبیه شده مناسب است. برای مثال می توان در فرم ویرها از آن استفاده کرد.

LZMA SDK شامل:

 • کد منبع C++ برای انکودر و دیکدر LZMA
 • کد منبع C++ برای فشرده سازی .7z و استخراج آن (نسخه کاهش یافته)
 • ANSI-C کد برای LZMA / LZMA2 / XZ به منطور فشرده سازی و استخراج
 • ANSI-C کد برای استخراج7z همراه با مثال
 • C# کد برای فشرده سازی و استخراج با سیستم فشرده سازی LZMA
 • Java کد برای LZMA جهت فشرده سازی و استخراج
 • lzma.exe برای فشرده سازی .lzma به صورت استخراج و فشرده سازی
 • 7zr.exe برای کار با آرشیوهای7z (نسخه کاهش یافته 7z.exe )

کدهای ANSI-C و C++ در LZMA SDK بخشی از کد منبع نرم افزار 7-Zip هستند.

امکانات LZMA :

 • سرعت فشرده سازی: 2 MB/s on 2 GHz dual-core CPU
 • سرعت استخراج :
  • 20-30 MB/s on 2 GHz Intel Core2 or AMD Athlon 64
  • 1-2 MB/s on 200 MHz ARM, MIPS, PowerPC or other simple RISC CPU
 • نیاز به حافظه کم برای استخراج : 8-32 KB + DictionarySize
 • حجم کد کوچک برای استخراج 2-8 KB (بسته به بهینه سازی های سرعت)

دیکدر LZMA تنها از عملیات اعداد صحیح CPU استفاده می کند و می تواند برای هر سی پی یو 32 بیتی یا 16 بیتی (با شرایطی) استفاده شود.

مجوز

LZMA SDK به صورت مجوز دامنه عمومی است.

پیوندهای LZMA

این سایت توسط موسسه کتابخانه مجازی آموزش زبان لایبر و با همکاری سایت آموزش انگلیسی سریع ترجمه و میزبانی شده است.


Copyright (C) 2013 Igor Pavlov.